Aktuality

Ahoj vodáci./ aj vodáčky/

Pekné Sviatky :)

Pekné Sviatky a Úspešné Vykročenie do Nového Roku 2018
Praje Výbor KKKV.


Karloveská zátoka

Vzácnu Karloveskú zátoku treba chrániť. Na tom sa asi zhodneme všetci, ktorí máme radi prírodu. Nemyslí si to však Okresný úrad Bratislava, ktorý Karlovej Vsi zrušil aj druhú stavebnú uzáveru. Starostka Dana Čahojová oslovila listom ministra dopravy, aby preskúmal rozhodnutie o zrušení stavebných uzáver. Toto územie treba chrániť!

Video          {Zdroj - Facebook Karlova ves]


Plán činností 2017

Plán činností 2017 [PDF]


Klub Slovenských Turistov (KST) - členské v €

základné - 10,00
deti do 15 rokov - 4,00
študenti okrem externistov - 6,00
dôchodcovia do 69 rokov - 6,00
dôchodcovia 70 rokov a viac - 4,00
ZŤP - 4,00

Poznámka: členstvo v KST nemá žiadnu súvislosť s členstvom v KKKV


Kontakt na správcu

Od 19.júna máme staronového správcu. Vo funkcii správcu je Peter Michalko. Tel.: 0904 290 180


Informačný link - Zápožičky inventáru

Zobraziť dokument


Číslo účtu

IBAN: SK59 1100 0000 0026 6008 0009